DOO Agrofield - O nama

Politika kvalitetaFabrika stočne hrane “Sunce” u okviru preduzeća “Agrofield” u Čačku, proizvodi sve vrste koncetrovane stočne hrane za domaće životinje.

Imajući u vidu činjenicu da postoji direktna zavisnost nivoa ishrane i postignute produktivnosti svih vrsta, odnosno kategorija domaćih životinja, FSH “Sunce” sve svoje aktivnosti zasniva na primeni najsavremenijih dostignuća u tehnologiji proizvodnje koncetrovane stočne hrane. Na taj način svaka jedinka dobija izbalansiranu smešu koja omogućava maksimalno iskorišćenje genetskih potencijala, odnosno, ostvarenje vrhunske proizvodnje.

Zašto preporučujemo naše smeše za ishranu stoke na vašim farmama?

Zbog toga što je izbalansiranost naših smeša takva da su u njima prisutne sve hranljive materije (proteini, masti, ugljeni hidrati, mineralne materije, vitamini, aminokiseline i razni dodaci kao što su enzimi, kantaksantini, probiotici, absorbenti toksina, arome, zakišeljivači itd.) koje obezbeđuju sve potrebe životinja za rast, razviće i visoku proizvodnju. Uz sve ovo obezbeđen je i visok nivo zdravstvenog stanja svake jedinke, kako trenutno, tako i u kontinuitetu u dužem vremenskom periodu.

Naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta i zbog savremene opreme koju posedujemo i pomoću koje se odvija proces proizvodnje od prijema hraniva pa sve do uvrećavanja gotovih smeša. Ovde posebno izdvajamo sušaru za žitarice, ekstruder, peletirku kao i sve ostale uređaje vrlo savremene i izuzetno funkcionalne. Proces proizvodnje je vođen kompjuterski a to je i garancija da su greške u doziranju pojedinačnih hraniva isključene. Konačno, sigurni smo da su naši proizvodi vrlo visokog kvaliteta i zbog toga što posebnu pažnju poklanjamo:

  • Kvalitetu pojedinačnih hraniva, odnosno njihovoj stabilnosti, čistoći, higijenskoj ispravnosti
  • Kvalitetu kupljenih dodataka u vidu čistih supstanci (vitamini, mikro elementi i sl.)
  • Kvalitetu gotovih smeša i to pre svega se odnosi na usklađenost sa recepturom, homogenost smeše, stabilnost, skladištenje itd.)
  • Tehničkim rešenjima: prijem, transportovanje, mešanje, peletiranje, ekstrudiranje, pakovanje, skladištenje i sl.

Posebno naglašavamo da ovaj nivo kvaliteta održavamo pre svega kroz stalnu kontrolu gore navedenih kriterijuma. Interna kontrola je vrlo efikasna a takođe sprovodimo vrlo detaljne analize, kako pojedinačnih hraniva, tako i gotovih smeša kod ovlašćene akreditovane laboratorije.

Takođe ističemo, da smo kao proizvođači hrane, uspostavili, primenjujemo i permanentno održavamo procedure bazirane na HACCP principima.

 


Nazad na vrh stranice